مشخصات فردی
نام

لیدا

نام خانوادگی

نظامی

شهر محل سکونت

تهران