مشخصات فردی
نام

الی

نام خانوادگی

م

شهر محل سکونت

آذربایجان شرقی، شهرستان میانه