مشخصات فردی
نام

منیژه

نام خانوادگی

تاج

شهر محل سکونت

اصفهان