مشخصات فردی
نام

مهسا سادات

نام خانوادگی

هدایتی

شهر محل سکونت

تهران

مقطع تحصیلی

راهنمایی