مشخصات فردی
نام

مهیا

نام خانوادگی

سلطانی

شهر محل سکونت

اهواز