مشخصات فردی
نام

Mehdi1393

نام خانوادگی

قلی زاده

شهر محل سکونت

کرج