مشخصات فردی
نام

حمید

نام خانوادگی

اسدی

شهر محل سکونت

ابهر