مشخصات فردی
نام

مهرداد

نام خانوادگی

ساعدی

شهر محل سکونت

قم