مشخصات فردی
نام

مبینا

نام خانوادگی

مهدی نژاد

شهر محل سکونت

آمل

مقطع تحصیلی

راهنمایی

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان