مشخصات فردی
نام

معین

نام خانوادگی

فدایی

شهر محل سکونت

سمنان