مشخصات فردی
شماره تماس

09369315566

نام

معین

نام خانوادگی

فدایی

شهر محل سکونت

سمنان