مشخصات فردی
نام

محمد رضا

نام خانوادگی

دهقان منگابادی

شهر محل سکونت

یزد

مقطع تحصیلی

دبستان