مشخصات فردی
نام

محمد سجاد

نام خانوادگی

تاج نیا

شهر محل سکونت

یزد

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان