مشخصات فردی
نام

محمدحسین

نام خانوادگی

پردلی

شهر محل سکونت

زیرکوه

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

تلگرام