مشخصات فردی
نام

مرتضی

نام خانوادگی

باقری

شهر محل سکونت

گناوه