مشخصات فردی
شماره تماس

09226114323

نام

محمد صالح

نام خانوادگی

بهروزفخر

تاریخ تولد

1381/8/27

شهر محل سکونت

تهران