مشخصات فردی
نام

محمد صالح

نام خانوادگی

بهروزفخر

شهر محل سکونت

تهران