مشخصات فردی
نام

ندا

نام خانوادگی

گاوداری

شهر محل سکونت

گناوه