مشخصات فردی
نام

علی

نام خانوادگی

شرفی

شهر محل سکونت

ابهر