مشخصات فردی
نام

نجمه

نام خانوادگی

خانزاده

شهر محل سکونت

یزد

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

جستجوی اینترنتی