مشخصات فردی
نام

nazanin

نام خانوادگی

azizi

شهر محل سکونت

tehran

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان