مشخصات فردی
نام

neda

نام خانوادگی

amini

شهر محل سکونت

khansar