مشخصات فردی
نام

میترا

نام خانوادگی

خرامان

شهر محل سکونت

زنجان