مشخصات فردی
نام

سوگند

نام خانوادگی

جعفری

شهر محل سکونت

تهران