مشخصات فردی
نام

امید

شهر محل سکونت

تهران

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

تبلیغات اینترنتی