مشخصات فردی
نام

پارمیس

نام خانوادگی

صادقی

شهر محل سکونت

کرمانشاه

مقطع تحصیلی

راهنمایی

نحوه آشنایی با سایت

تبلیغات اینترنتی