مشخصات فردی
نام

پری

نام خانوادگی

رحیمی پور

شهر محل سکونت

شیراز