مشخصات فردی
نام

پارسا

نام خانوادگی

لیراوی

شهر محل سکونت

اصفهان