مشخصات فردی
نام

puriyataftiyan

نام خانوادگی

taftiyan

شهر محل سکونت

torbat-e-heydarie

مقطع تحصیلی

راهنمایی

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان