مشخصات فردی
نام

بهمن

نام خانوادگی

خرامان

شهر محل سکونت

زنجان