مشخصات فردی
نام

رضا

نام خانوادگی

پورکرمی

شهر محل سکونت

جهرم