مشخصات فردی
نام

rozhan81

نام خانوادگی

ایزدی

شهر محل سکونت

یه جایی

مقطع تحصیلی

دبستان