مشخصات فردی
نام

فاطمه سادات

نام خانوادگی

حسینی نسب

شهر محل سکونت

یزد

مقطع تحصیلی

راهنمایی