مشخصات فردی
نام

سعید

نام خانوادگی

بابایی

شهر محل سکونت

اصفهان