مشخصات فردی
نام

جلال

نام خانوادگی

رحیمی پور

شهر محل سکونت

بندر گناوه