مشخصات فردی
نام

ثمين

نام خانوادگی

سادات اميني

شهر محل سکونت

تهران

مقطع تحصیلی

راهنمایی

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان