مشخصات فردی
نام

سارا…

شهر محل سکونت

مشهد

مقطع تحصیلی

دبیرستان