مشخصات فردی
نام

سارا

نام خانوادگی

جوان

شهر محل سکونت

آران و بیدگل