مشخصات فردی
نام

سپیده

نام خانوادگی

شاکر

شهر محل سکونت

تهران