مشخصات فردی
نام

sevda

نام خانوادگی

zare

شهر محل سکونت

yazd

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان