مشخصات فردی
نام

شادی

نام خانوادگی

صفایی

شهر محل سکونت

آباده