مشخصات فردی
نام

shahid-hemmat313

نام خانوادگی

بادامکی

شهر محل سکونت

تربت حیدریه

مقطع تحصیلی

راهنمایی

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان