مشخصات فردی
نام

شکوفه

نام خانوادگی

سلیمانی

شهر محل سکونت

مازندران

مقطع تحصیلی

لیسانس

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان