مشخصات فردی
نام

sina

نام خانوادگی

sadr

شهر محل سکونت

ایران

مقطع تحصیلی

دبستان

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان