مشخصات فردی
نام

فاطمه

نام خانوادگی

صادقی

شهر محل سکونت

تهران

مقطع تحصیلی

دبیرستان