مشخصات فردی
نام

طاهره

نام خانوادگی

فولادکو

شهر محل سکونت

گیلان.سیاهکل