مشخصات فردی
شماره تماس

09394782050

نام

توحید

شهر محل سکونت

خوی-دروازه ماکو_بلوار45متری صفرزاده_کوچه شهیدعزیزابراهیمی-سپهر6-منزل آقای خلیل تقی زاده-کدپستی5814664138