مشخصات فردی
نام

یاسین

نام خانوادگی

مرادی

شهر محل سکونت

مبارکه