مشخصات فردی
نام

سید یوسف

نام خانوادگی

سید یعقوب لواسانی

شهر محل سکونت

تهران

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان