مشخصات فردی
نام

زهرا

نام خانوادگی

حدادی

شهر محل سکونت

قزوین