مشخصات فردی
نام

زهرا

نام خانوادگی

عموری

شهر محل سکونت

خراسان