مشخصات فردی
نام

مریم

نام خانوادگی

خالقی

شهر محل سکونت

تهران